Que venen los maquis! (II): Pànic a les viles del Baix Aragó

[Versión en español al final del relato]

LES PRIMERES ACCIONS

La meua primera infància va estar marcada per l’ambient de terror provocat per l’actuació dels maquis i la repressió practicada per la Guàrdia Civil a tota la contornada. Los maquis van ocupar la Vall d’Aran al mes d’octubre de 1944 i,  pocs mesos dispués, van aparèixer al Baix Aragó.

Lo dia 2 de gener de 1945, a l’atre dia del meu naixement, hi va haver els primers morts de la comarca: un maqui i el caminero de La Sorollera. Lo caminero, que estave reparant la cuneta de la carretera, se va trobar atrapat entre dos focs a un tiroteo entre civils i maquis. No s’ha aclarit mai d’on van eixir los tiros que el van matar. Lo caminero estave casat en una dona de Fórnols i tenie dos fills, l’Ezequiel i Ramon. De menuts, passaven les festes i temporades llargues a Fórnols, a casa de sa tia Visitacion. No sé si va ser a conseqüència del trauma de la mort de son pare, però l’Ezequiel ha segut sempre disminuït psíquic i tamé molt bon xic.

leemos145-300x300

Maquis i civils (gravat)

Les males notícies i els rumors d’assaltos, robos, morts d’un bando i de l’atre, palisses i represàlies no van parar hasta els primers anys de la dècada dels 50. L’assalto al tren a l’estació de Caudé (Teruel), lo dia 7 de juliol de 1946, va suposar una injecció vital per a la guerrilla. A’n eixe assalto los maquis van conseguir un botí de prop de 700.000 pessetes, al apropiar-se de la nòmina dels ferroviaris de la línia Saragossa-València. Des d’entonces, pagaven molt bé als seus col·laboradors, pels suministres i els servicis que els prestaven, i van multiplicar los punts d’apoyo a viles i masos. Així, l’actividat guerrillera va aumentar de manera exponencial al Baix Aragó i al Maestrat. A Fórnols se podie saber, sense gran dificultat, qui eren los que estaven implicats en los maquis, pel canvi inexplicable del seu nivell de vida.

VIOLÈNCIA TERRORISTA

L’any més violent a les viles del Baix Aragó va ser 1947. Los assaltos dels maquis se van multiplicar. Lo 15 de maig van assaltar Fórnols i el 18 de juliol, La Sorollera.

Lo 16 de juny los maquis, dispués d’haver cenat al Mas d’en Peris, van anar a buscar a dos masovers de Montroig, lo Puntero i el Centelles, en la intenció de matar-los. Algun temps abans, quan los dos masovers estaven caçant, s’havien trobat pel monte a dos maquis i els havien portat, encanonats en les escopetes, al cuartel de la Guàrdia Civil.

Los maquis van anar a buscar primer al Puntero, però no el van trobar. Per això només van detindre al Centelles i se’l van emportar cap al Mas de les Mates. Allí lo van matar i van penjar el cadàver d’un albre, com si s’haguere suïcidat. Li van col·locar una bomba trampa, de manera que, quan les autoridats van anar a fer l’eixecament del cadàver, la bomba va explotar i va matar al cabo de la Guàrdia Civil de Castellot i al dotor del Mas de les Mates, Salvador Zaera.

MAQUIS

Maquis

Lo 14 d’agost Rafael Ferreró, sub-cabo camuflat del Somatén de Ràfels que actuave com a doble agent, va intentar matar a deu dels seus companys maquis. Va aconseguir matar-ne dos, va dixar molt mal ferit a un atre i, al trobar-se descobert, se va penjar. Los atres set van conseguir marxar cap a França.

Lo 6 de novembre los maquis van assaltar lo coche de línia de Valldarrores-Alcanyís, prop del sulfuro de Valljunquera. Van “expropiar” totes les gavardines i 10.000 pessetes als “viajeros” i van matar al cabo de la Guardia Civil de La Fresneda, que anave a Alcanyís acompanyat de la seua dona. Per a rematar la faena, van cremar l’autobús.

VIOLÈNCIA REPRESSIVA

Lo 27 de juliol de 1947, lo general Manuel Pizarro Cenjor va ser nomenat Governador civil de Teruel y jefe de la Vª Regió de la Guàrdia Civil. La repressió que Pizarro va dirigir contra els maquis des de Teruel va ser brutal. Va iniciar l’ofensiva lo 9 d’agost de 1947, bombardejant i abotant foc al pinar de La Sorollera, on los maquis tenien un campament-escola.

General Manuel Pizarro Cenjor

Lo 14 d’agost, la Guàrdia Civil va assaltar lo campament de La Tosca de Valldarrores i va perseguir massivament als maquis i als seus col·laboradors. Se van produir més de 300 detencions a Ràfels, La Portellada, Fórnols, Montroig, Penaroja, La Canyada, La Sorollera, La Ginebrosa, Mas de les Mates i La Vall del Tormo.

Lo 7 de setembre, la Guàrdia Civil va fer una “saca” de sis col·laboradors de la presó d’Alcanyís, entre ells l’amo del Mas d’en Peris de Montroig. Los va fusilar aplicant la “Ley de fugas” i els va fer enterrar a Arnes (Tarragona).

La matinada de l’11 de novembre, van aparèixer set maquis morts a Montroig, a la carretera de Morella, prop del Mas de la Serra. Eren cinc homes i dos dones, alguns veïns de La Ginebrosa. La Guàrdia Civil de Montroig va encarregar al Serrano que els portare en lo carro al fossar i los van enterrar a un clot anònim.

gc2

Guàrdia Civil

Tot això va tindre una enorme repercussió a Fórnols, on se va crear un ambient de terror. Los civils van detindre a algun col·laborador com l’Àngel Cases, que va morir pocs dies dispués de ser detengut i torturat. Tamé van detindre i torturar, sense cap culpa, a Miguel Martí, lo tió Flare, per que li van trobar un amagatall de fusils que havie arreplegat pel monte quan va passar el frente de la guerra, però que mai va a posar a disposició dels maquis. La Cecilia Aragonés va estar sempre afectada pel gran susto que va tindre al trobar-se un dia en los maquis a l’estanc de la vila.

FUGA D’IMPLICATS

Los dies de les detencions, alguns col·laboradors van fugir. Mon pare, que ere jefe del Somatén de Fórnols, tenie un jornaler com a encarregat del molí, Francisco Armengol, “lo Xurret”, al que apreciave molt per lo bon treballador y lo bona persona que ere. Una nit, son pare va vindre a casa i li va dir a mon pare que Francisco estave molt preocupat per les coses que estaven passant, sobretot per la detenció d’Àngel Cases. Mon pare li va contestar:

—Dígue-li a Francisco que si no està complicat en los maquis, que no tingue pou. Jo lo defensaré a on faigue falta. Però si esta implicat en algo, que marxo esta nit mateix, que no s’espero a demà.

En l’atre dia Francisco no va acudir a treballar i no se va saber res més d’ell hasta que, molts anys més tard, ja jubilats, mon pare i Francisco se van trobar a Barcelona, sentats a un banc prenent lo sol, a la plaça de la Sagrada Família. Van parlar molts dies dels seus recuerdos de Fórnols, però mai van parlar de maquis ni de la decisió que Francisco havie pres aquella nit.

LA MULA DEL TIÓ FÈLIX GUÀRDIA

No volia allargar-me tant, però vull contar una anècdota personal relacionada el lo terror provocat pels maquis entre natros, los xiquets de la vila.

Devie ser a finals de l’any 1947 o primers de 1948. Mon cosí Manolo i jo, que teníem 3 anyets, estàvem jugant a la Bassa. Ere l’hora de retiro i la gent venie del monte per tots los camins. Vam veure alguns hòmens que venien en los animals de labor per la Creu de la Bassa. Algú va dir que aquells hòmens eren los maquis i Manolo i jo vam apretar a córrer cap a casa.

Primos Bel - copia

Manolo (segunda fila, lo quarto d’esquerra a dreta) i jo (segunda fila, lo segundo d’esquerra a dreta)

Corríem mirant cap a tras per a assegurar-mos de que els maquis no mos replegarien. Al collet de la bassa, Manolo va entropeçar en les potes de la mula del tió Fèlix Guàrdia, que tamé venie del monte. La mula, que ere jove i una mica guita, va reaccionar tirant-li una coç a Manolo, que va caure a‘n terra com un pendatxo. La ferradura de la mula li va obrir una ferida menuda a la cella, dixant-li per a sempre una cicatriç com a recuerdo del terror provocat pels maquis.

Pedro J. Bel

¡Que vienen los maquis! (II):

Pánico en los pueblos del Bajo Aragón

[Versión en español]

LAS PRIMERAS ACCIONES

Mi primera infancia estuvo marcada por el ambiente de terror provocado por la actuación de los maquis y la represión practicada por la Guardia Civil en toda la comarca. Los maquis invadieron el Valle de Arán en el mes de octubre de 1944 y,  pocos meses después, aparecieron en el Bajo Aragón.

El día 2 de enero de 1945, un día después de mi nacimiento, hubo los primeros muertos de la comarca: un maqui y el caminero de La Cerollera. El caminero, que estaba reparando la cuneta de la carretera, se encontró atrapado entre dos fuegos en un tiroteo entre civiles y maquis. Nunca se ha aclarado de dónde salieron los disparos que lo mataron. El caminero estaba casado con una mujer de Fórnoles y tenía dos hijos, Ezequiel y Ramón. De pequeños pasaban las fiestas y largas temporadas en Fórnoles, en casa de su tía Visitación. No sé si fue a consecuencia del trauma de la muerte de su padre, pero Ezequiel siempre ha sido disminuido psíquico y también muy buen chico.

Las malas noticias y los rumores de asaltos, robos, muertos de uno y otro bando, palizas y represalias no dejaron de producirse hasta los primeros años de la década de los 50. El asalto al tren en la estación de Caudé (Teruel), el día 7 de julio de 1946, supuso una inyección vital para la guerrilla. En ese asalto los maquis consiguieron un botín de casi 700.000 pesetas, al apropiarse de la nómina de los ferroviarios de la línea Zaragoza-Valencia. Desde entonces, pagaban muy bien a sus colaboradores, por los suministros y los servicios que les prestaban, y multiplicaron los puntos de apoyo en pueblos y masías. Así, la actividad guerrillera aumentó de manera exponencial en el Bajo Aragón y el Maestrazgo. En Fórnoles se podía saber, sin gran dificultad, quiénes eran los que estaban implicados con los maquis, por el cambio inexplicable de su nivel de vida.

VIOLENCIA TERRORISTA

El año más violento en los pueblos del Bajo Aragón fue 1947. Los asaltos de los maquis se multiplicaron. El 15 de mayo asaltaron Fórnoles y el 18 de julio, La Cerollera.

El 16 de junio los maquis, después de haber cenado en el Mas d’en Peris, fueron a buscar a dos masoveros de Monroyo, el Puntero y el Centelles, con intención de matarlos. Algún tiempo antes, cuando los masoveros estaban cazando, habían encontrado en el monte a dos maquis y los habían conducido, encañonados con sus escopetas, hasta el cuartel de la Guardia Civil.

Los maquis fueron a buscar primero al Puntero, pero no lo encontraron. Por eso solo detuvieron a Centelles y se lo llevaron a Mas de las Matas. Allí lo mataron y colgaron su cadáver de un árbol como si se hubiese suicidado. Le colocaron una bomba trampa de manera que, cuando las autoridades fueron a efectuar el levantamiento de cadáver, la bomba estalló y mató al cabo de la Guardia Civil de Castellote y al médico de Mas de las Matas, don Salvador Zaera.

El 14 de agosto Rafael Ferreró, sub-cabo camuflado del Somatén de Ráfales que actuaba como doble agente, intentó asesinar a diez de sus compañeros maquis. Consiguió matar a dos, dejó muy mal herido a otro y, al saberse descubierto, se colgó de un árbol. Los otros siete consiguieron escapar en dirección a Francia.

El 6 de noviembre de 1947, los maquis asaltaron el coche de línea Valderrobres-Alcañiz, cerca del sulfuro de Valjunquera. “Expropiaron” todas las gabardinas y 10.000 pesetas de los pasajeros y mataron al cabo de la Guardia Civil de La Fresneda, que iba a Alcañiz acompañado de su esposa. Para rematar la faena, quemaron el autobús.

VIOLENCIA REPRESIVA

El 27 de julio de 1947, el general Manuel Pizarro Cenjor fue nombrado Gobernador civil de Teruel y jefe de la Vª Región de la Guardia Civil. La represión que Pizarro dirigió contra los maquis desde Teruel fue brutal. Inició su ofensiva el 9 de agosto de 1947, bombardeando e incendiando el pinar de La Cerollera, donde los maquis tenían un campamento-escuela.

El 14 de agosto, la Guardia Civil asaltó el campamento de La Tosca en Valderrobres y persiguió de forma masiva a los maquis y a sus colaboradores. Se produjeron más de 300 detenciones en Ráfales, La Portellada, Fórnoles, Monroyo, Peñarroya, La Cañada, La Cerollera, La Ginebrosa, Mas de las Matas y Valdeltormo.

El 7 de septiembre, la Guardia Civil hizo una “saca” de seis colaboradores de la cárcel de Alcañiz, entre ellos el dueño del Mas d’en Peris de Monroyo. Los fusiló aplicando la “Ley de fugas” y los hizo enterrar en Arnes (Tarragona).

La madrugada del 11 de noviembre, aparecieron siete maquis muertos en Monroyo, en la carretera de Morella, cerca del Mas de la Serra. Eran cinco hombres y dos mujeres, algunos vecinos de La Ginebrosa. La Guardia Civil de Monroyo encargó al Serrano que los llevase con su carro al cementerio y fueron enterrados en una fosa anónima.

Todos esos hechos tuvieron una enorme repercusión en Fórnoles, donde se creó un ambiente de terror. Los civiles detuvieron a algún colaborador como Ángel Cases, que murió pocos días después de ser detenido y torturado. También detuvieron y torturaron, sin ninguna culpa, a Miguel Martí, lo tió Flare, porque le encontraron un escondrijo donde guardaba algunos fusiles que había recogido por el monte cuando la guerra, durante el paso de los frentes, pero que nunca había puesto a disposición de los maquis. Cecilia Aragonés siempre estuvo afectada por el gran susto que sufrió al encontrarse un día con los maquis en el estanco del pueblo.

FUGA DE IMPLICADOS

Los días de las detenciones algunos colaboradores huyeron. Mi padre, que era jefe del Somatén de Fórnoles, tenía un jornalero como encargado del molino, Francisco Armengol, “el Churret”, al que apreciaba mucho por lo buen trabajador y lo buena persona que era. Una noche, el padre de Francisco vino a mi casa y le dijo a mi padre que su hijo estaba muy preocupado por las cosas que estaban pasando, sobre todo por la detención de Ángel Cases. Mi padre le contestó:

—Dígale a Francisco que si no está complicado con los maquis, que no tenga ningún miedo. Yo lo defenderé donde sea necesario. Pero si está implicado en algo, que se vaya esta misma noche, que no espere a mañana.

Al día siguiente Francisco no acudió a trabajar y no se supo nada más de él hasta que, muchos años más tarde, ya jubilados, mi padre y Francisco se encontraron en Barcelona, sentados en un banco tomando el sol, en la plaza de la Sagrada Familia. Hablaron muchas veces de sus recuerdos de Fórnoles, pero nunca hablaron de maquis ni de la decisión que Francisco había tomado aquella noche.

LA MULA DEL TIÓ FÉLIX GUARDIA

No tenía intención de alargarme tanto, pero quiero contar una anécdota personal relacionada con el terror provocado por los maquis entre nosotros, los niños del pueblo.

Debía de ser a finales del año 1947 o primeros de 1948. Mi primo Manolo y yo, que teníamos 3 añitos, estábamos jugando en la Balsa. Era el atardecer y la gente regresaba de su trabajo en el campo por todos los caminos. Vimos a varios hombres que venían con sus caballerías por la Cruz de la Balsa. Alguien dijo que aquellos hombres eran los maquis y Manolo y yo corrimos despavoridos hacia nuestra casa.

Corríamos mirando hacia atrás para asegurarnos de que los maquis no nos atraparían. En en collet de la balsa, Manolo se tropezó con las patas de la mula del tió Félix Guardia, que también venía del monte. La mula, que era joven y un poco coceadora, reaccionó dándole una coz a Manolo, que se cayó al suelo como un muñeco de trapo. La herradura de la mula le abrió una herida en la ceja, dejándole para siempre una cicatriz como recuerdo del terror provocado por los maquis.

Pedro J. Bel

6 thoughts on “Que venen los maquis! (II): Pànic a les viles del Baix Aragó

 1. Es sobrecogedor el encuentro casual entre tu padre y Francisco en un banco de la plaza de la Sagrada Familia. A veces, el silencio dice más que mil palabras… ¡Gracias por escribir y compartir esta magnífica “contalla”!

  Me gusta

 2. Hola, sóc la filla del Ramón, la néta de la Glòria i del Raimundo. Efectivament, a m’agüelo el van matar eixe día. Según saben la familia, el van matar a la cuneta pero en eixe moment pasave per allí, no la estave arreglant. Respecte a la minusvalia de l’Ezequiel, res té que vore en la mort del seu pare.
  Saludos

  Me gusta

  • Pedro, el Mas de Foz, del terme de Mont-Roig, el va cremar la Guàrdia Civil, perquè ajudaven als maquis… Et deixes la fita més important, al meu parèixer. L’any 48 ordenen la evacuació de tots els masos en lo trasvals que va ser per moltes famílies i que va provocar l’inici del abandonament dels masos. També, tot i que entenc les limitacions del espai, no anomenes a les contrapartides que va crear Pizarro, que eren civils, militars i gent en antecedents que es dedicaven a crear un imaginari de la guerrilla com a delinqüents.
   Els maquis sense tindre ajuda de fora, estaben sentenciats.

   Me gusta

   • Dani, lo del Mas de Foz no ho sabía. Lo de les contrapartides de Pizarro sí i la imposició d’abandonar els masos tamé i moltes més coses que tú no nomenes. Però és que jo hai escrit una “contalla”, no un llibre de la historia dels maquis. Quan escric contalles vaig mirant continuament lo contador de palaures i procuro no pasar mai de les 1.500, per a no cansar. Serie bo que escrigueres tú tot lo que m’hai dixat jo, aixina sabríem més del tema, encara que, veent lo teu comentari, tinc la sensació de que només mos contaries les malifetes dels civils. Totes les dels maquis, per a tú serien actes heròïcs de lucha per la “democràcia” i no accions per a canviar una dictadura de dretes per una d’esquerres.

    Me gusta

   • Pedro, trau lo pistó, home…. Qui vulgue llibres sobre els maquis, hi han de prou ben documentats. La meua intenció ere puntualitzar, en cap cas fer un alegato de Cap heroïcitat. La única que van fer, va ser intentar sobreviure. Los que van poder, van fotre el camp a França, que aquí ja no en volien més de guerra i soroll.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s